องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สำเร็จรูป)


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สำเร็จรูป) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต เพื่อสส่งเสริมความรู้สามารถถายทอดให้กับคนรุ่นหลัง 

2022-03-11
2021-11-11
2021-10-31
2021-09-30
2021-09-01
2021-08-11
2021-08-10
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-26