องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการทำหมี่กรอบ)


ภูมิปัญญาด้านการทำหมี่กรอบ

นางนวลปรางค์  มั่นเพียร  หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

2021-07-06
2020-08-12
2020-08-11
2020-08-11
2020-06-25
2020-04-08
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-03
2020-01-10