องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการทำกระเป๋าผ้าลายไทย)


ภูมิปัญญาด้านการทำกระเป๋าผ้าลายไทย

นางจิตร์  ยีนิส หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองลหลวง จังหวัดปทุมธานี

2021-07-06
2020-08-12
2020-08-11
2020-08-11
2020-06-25
2020-04-08
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-03
2020-01-10