องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 69 รอบ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2022-03-11
2021-11-11
2021-10-31
2021-09-30
2021-09-01
2021-08-11
2021-08-10
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-26