องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

สภา อบต.  ประธานสภา อบต.คลองห้า  


 รองประธานสภา อบต. คลองห้า
เลขานุการสภา อบต.คลองห้า
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 2 ส.อบต.หมู่ที่ 2
  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ส.อบต.หมู่ที่ 3
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ส.อบต.หมู่ที่ 6  ส.อบต.หมู่ที่ 6
ส.อบต.หมู่ที่ 7  ส.อบต.หมู่ที่ 7    ส.อบต.หมู่ที่ 8   ส.อบต.หมู่ที่ 8
  ส.อบต.หมู่ที่ 9
 ส.อบต.หมู่ที่ 9
  ส.อบต.หมู่ที่ 10  ส.อบต.หมู่ที่ 10
  ส.อบต.หมู่ที่ 11   ส.อบต.หมู่ที่ 11   ส.อบต.หมู่ที่ 12   ส.อบต.หมู่ที่ 12


 ส.อบต.หมู่ที่ 13 ส.อบต.หมู่ที่ 14  ส.อบต.หมู่ที่ 14


  ส.อบต.หมู่ที่ 15  ส.อบต.หมู่ที่ 16  ส.อบต.หมู่ที่ 16