วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมารื้อป้ายโครงเหล็กประกาศผลคะแนนสมาชิก อบต. และ นายก อบต. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 40.80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0050 (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1056 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 , 3 , 7 , 8 , 10 , 12 , 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ๊นเตอร์ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยถุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2974 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จุดแยกไฟแดงคลองห้า จุดหมู่ 5 และจุดชุดกล้องคลองแอล 4,6 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ อุปกรณ์ต้นไม้ ทำความสะอาด ตามโครงการเฉลิมเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี,วันกองทัพไทย) พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง