องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
   
 

 

 

 

 


  โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำ...
    นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายก อบต.คลองห้า นายสมชาย อยู่ยืน นายสุชาติ โป๊ะแก้ว รองนายก อบต. คลองห้า นายวิ...
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก...
   
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be nu...
   
  โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

 

 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้