องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
   
 

 

 

 

 


  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก...
   
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be nu...
   
  โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564
   
  ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลคลองห้า
   

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลคลองห้า ประจำปี 2564

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

 

 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้