องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]4
2 การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 25 พ.ค. 2565 ]95
3 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า(ปรับปรุงโดมอเนกประสงค์เป็นอาคารบริการประชาชน) หมู่ที่ 8 [ 24 พ.ค. 2565 ]22
4 การตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาบาดาลที่ชำรุด เสื่อมสภาพในพื้นที่หมู่ที่ 1-16 [ 16 มี.ค. 2565 ]24
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ [ 28 ก.พ. 2565 ]24
6 ประกาสราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]24
7 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ม.ค. 2565 ]21
8 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]21
9 รายงานผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า [ 12 ต.ค. 2564 ]24
10 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมาสมัครแล้วมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบเบื [ 11 ต.ค. 2564 ]22
11 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 6 ต.ค. 2564 ]24
12 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 6 ต.ค. 2564 ]24
13 การกำหนดวันประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]21
14 ขอประชาสัมพันธ์ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 15 ก.ย. 2564 ]25
15 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 9 ก.ย. 2564 ]27
16 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [ 25 ส.ค. 2564 ]24
17 การกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]20
18 การกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]21
19 แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 21 ก.ค. 2564 ]22
20 การกำหนดวันประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]23
 
หน้า 1|2|3|4