องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]45
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]40
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 1 ต.ค. 2563 ]39
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]40
5 เบอร์โทรติดต่อ อบต.คลองห้า ต.คลองห้า จ. ปทุมธานี [ 3 ก.ย. 2562 ]249