องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]4
3 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) [ 10 ม.ค. 2565 ]3
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักและผู้อำนวยการกอง [ 7 ม.ค. 2565 ]3
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 7 ม.ค. 2565 ]3
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]4
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) [ 9 ก.ค. 2564 ]3