องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 20 ม.ค. 2565 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่ไนัพงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 ณ 1 เมษายน 2565) [ 1 พ.ย. 2564 ]4
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]87