องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง