องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง