องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ