องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ