องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ