องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กเเละเยาวชนตำลคลองห้า (สภ...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำป...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 21]
 
  ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระห...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 27]
 
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประ...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 29]
 
  ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 53]
 
  นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกอบต.คลองห้า นายสุชาติ โป๊ะแ...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 57]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ร่วมรณรงค์เพื่อป้องกั...[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 17]
 
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 17]
 
  เปิดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู ประจำปี 2566 ในวันที...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก...[วันที่ 2023-04-09][ผู้อ่าน 58]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6