องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม พาผู้สูงอายุ ย้อนวันวาน วันหวาน)


นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดกิจกรรม พาผู้สูงอายุ ย้อนวันวาน วันหวาน ประจำปีงบประมาณ 2566  ในวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26