องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์


งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัย สำนักปลัด อบต. คลองห้า ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำการควบคุมไฟไหม้วัชพืชในพื้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับงานป้องกันฯ อบต. คลองสี่ และ อบต. คลองหก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพัน่ธ์ 2566 เวลา 19.35 น. และขณะนี้ยังเผ้าระวังระงับเหตุประจำอยู่พื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเศษฝุนละอองจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26