องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี 2566


         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มีการดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัล No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า นำโดยท่านนายกนุกูล เกาะโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างวัฒนธรรม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต  เพื่อให้ข้าราชการและพนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักในการปฏิบัติราชการทุกคน และได้จัดทำแผ่นป้ายไปติดบริเวณห้องทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26