องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566


นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกอบต.คลองห้า นายสมชาย อยู่ยืน รองนายกอบต.คลองห้า เข้าร่วมพิธีเปิดและปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 KlongHa Kid Athletics วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชชูถัมภ์

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26