องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง หมู่ 2,7,14


นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มอบหมายให้ นายสุชาติ โป๊ะแก้ว รองนายกอบต.คลองห้า นางณัชนันทน์ นนทนาคร รองปลัดอบต.คลองห้า เเละเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 14 

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26