องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางคณะผู้บริหาร นำโดย นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า พร้อมด้วยนายสมชาย อยู่ยืน นายสุชาติ โป๊ะแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า นายวิชิต เนียมบุญเจือ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า และข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  และโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) สำหรับเด็กนักเรียนที่จบหลักสูตร เพื่อให้เด็กนักเรียน ร่วมกันเป็นพลังของแผ่นดิน ผลักดัน ต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26