องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


เปิดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 


นายนุกูล  เกาะโพธิ์ นายกอบต.คลองห้า นายสุชาติ  โป๊ะแก้ว รองนายกอบต.คลองห้า นายสมชาย อยู่ยืน รองนายกอบต.คลองห้า 

นายวิชิต เนียมบุญเจือ เลขานุการนายกอบต.คลองห้า สมาชิกสภาอบต.คลองห้า ทั้ง 16 หมู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานอบต.คลองห้า เข้าร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26