องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]13
3 จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบโล่เกียรติคุณให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลคลองห้า [ 22 ส.ค. 2566 ]15
4 ค่าปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]9
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]44
6 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ [ 26 เม.ย. 2566 ]26
7 ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อบสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 28 ก.พ. 2566 ]66
8 อบต. คลองห้า ระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ ต.คลองห้า [ 28 ก.พ. 2566 ]30
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [ 10 ก.พ. 2566 ]46
10 ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) [ 9 ก.พ. 2566 ]29
11 ขั้นตอน การรับเสื้อ โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "คลองห้า พาคนรักวิ่ง"ครั้งทที่1 [ 6 ก.พ. 2566 ]28
12 ตรวจสอบรายชื่อ เดิน-วิ่ง พาคนรักวิ่งคลองห้า (Klong 5 Lover To Run) [ 3 ก.พ. 2566 ]52
13 รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้าทั้ง 3 ศูนย์ [ 2 ก.พ. 2566 ]59
14 รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 11 ม.ค. 2566 ]99
15 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]45
16 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]24
17 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]20
18 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]14
19 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]47
20 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5