องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขั้นตอน การรับเสื้อ โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "คลองห้า พาคนรักวิ่ง"ครั้งทที่1 [ 6 ก.พ. 2566 ]48
22 ตรวจสอบรายชื่อ เดิน-วิ่ง พาคนรักวิ่งคลองห้า (Klong 5 Lover To Run) [ 3 ก.พ. 2566 ]76
23 รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้าทั้ง 3 ศูนย์ [ 2 ก.พ. 2566 ]96
24 รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 11 ม.ค. 2566 ]117
25 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]59
26 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]37
27 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]32
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบาย (เพิ่มเติม) ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 3 ม.ค. 2566 ]13
29 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
30 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]58
31 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]55
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 28 ต.ค. 2565 ]70
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 26 ต.ค. 2565 ]62
34 การรับลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
35 การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
36 การรับสมัครเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
37 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]22
38 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]17
39 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 3 ต.ค. 2565 ]18
40 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]16
 
|1หน้า 2|3|4|5|6