องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]19
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 21 ก.ย. 2565 ]121
43 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]20
44 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]19
45 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]18
46 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]18
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 20 ก.ค. 2565 ]199
48 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]110
49 เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 22 มิ.ย. 2565 ]18
50 เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 22 มิ.ย. 2565 ]20
51 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]21
52 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]22
53 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]21
54 การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 25 พ.ค. 2565 ]198
55 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า(ปรับปรุงโดมอเนกประสงค์เป็นอาคารบริการประชาชน) หมู่ที่ 8 [ 24 พ.ค. 2565 ]128
56 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]22
57 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]22
58 การตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาบาดาลที่ชำรุด เสื่อมสภาพในพื้นที่หมู่ที่ 1-16 [ 16 มี.ค. 2565 ]174
59 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ [ 28 ก.พ. 2565 ]149
60 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]22
 
|1|2หน้า 3|4|5|6