องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]21
62 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]19
63 ประกาสราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]218
64 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ม.ค. 2565 ]111
65 เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 10 ม.ค. 2565 ]21
66 กำหนดวันประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]22
67 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]166
68 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมาสมัครแล้วมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบเบื [ 11 ต.ค. 2564 ]124
69 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 6 ต.ค. 2564 ]163
70 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 6 ต.ค. 2564 ]145
71 การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 4 ต.ค. 2564 ]99
72 การกำหนดวันประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]110
73 ขอประชาสัมพันธ์ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 15 ก.ย. 2564 ]116
74 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 9 ก.ย. 2564 ]144
75 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [ 25 ส.ค. 2564 ]141
76 การกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]105
77 การกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]102
78 แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 21 ก.ค. 2564 ]135
79 การกำหนดวันประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]98
80 การกำหนดวันประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]99
 
|1|2|3หน้า 4|5|6