องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]93
82 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]159
83 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]92
84 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 29 มี.ค. 2564 ]103
85 การกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]86
86 การกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]88
87 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร(ไตรมาส2) [ 2 ก.พ. 2564 ]134
88 การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]135
89 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]153
90 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]135
91 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]125
92 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]129
93 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ส.ค. 2563 ]101
94 ประกาศระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]93
95 ประกาศเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัยพ์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562(แก้ไขเพิ่มเติม) [ 22 ก.ค. 2563 ]94
96 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ก.ค. 2563 ]106
97 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]122
98 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]93
99 ประกาศราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมลานอเนกประสงค์ ม.14 ตำบลคลองห้า [ 9 เม.ย. 2563 ]92
100 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 4 รายการ [ 16 มี.ค. 2563 ]112
 
|1|2|3|4หน้า 5|6