องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]110
3 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]68
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]68
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]68