องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้าทั้ง 3 ศูนย์

    รายละเอียดข่าว

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้า หมู่ที่ 8 รับสมัคร จำนวน 20 คน

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้า หมู่ที่ 14 รับสมัคร จำนวน 32 คน

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 หมู่ที่ 5 รับสมัคร จำนวน 36 คน 

     เอกสารประกอบ

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้าทั้ง 3 ศูนย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ