องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประกาศใช้ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 โดยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 

สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะno

*** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-0177391 ต่อ 106 (กองสวัสดิการสังคม)

     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ