องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

    รายละเอียดข่าว

นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า รับงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ซ่อมบ้าน/ปรับปรุง) จำนวน 5 หลัง จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี    เอกสารประกอบ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ