องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ